Kedudukan Homeopathy Di Malaysia

Di Malaysia Perubatan Homeopathy diletakkan di bawah TCM (Traditional & Complementary Medicine) atau Bahagian Perubatan Tradisional & Komplementari (BPT&K), oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM telah melantik enam (6) Badan Pengamal yang merangkumi keseluruhan sistem perubatan yang diamalkan di Malaysia. Ia adalah termasuk: Persekutuan Perubatan Tradisional Melayu Malaysia (PUTRAMAS), Federation of  Chinese Physicians and Medicine-Dealers Associations of  Malaysia (FCPMDAM), Federation of Chinese Physician & Acupunturists Association of Malaysia (FCPAAM), Malaysian Chinese Medical Association (MCMA), Pertubuhan Perubatan Tradisional India Malaysia (PEPTIM) dan Majlis Perubatan Homeopathy Malaysia (MPHM).

Badan Pengamal Homeopathy dikenali sebagai Majlis Perubatan Homeopathy Malaysia (MPHM) atau Malaysian Homeopathic Medical Counsil didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah BPTK (Bahagian Perubatan Tradisional & Komplementari). MPHM dengan kerjasama KKM bertindak sebagai pemantau kepada semua pengamal-pengamal perubatan Homeopathy seluruh Malaysia. KKM telah mewajibkan setiap pengamal Homeopathy supaya mendaftar melalui e-Pengamal dengan KKM dan menjadi ahli kepada MPHM. Ini untuk memastikan supaya amalan perubatan Homeopathy di Malaysia dijalankan dengan sah, berkesan, bermutu dan selamat kepada Khalayak. Di samping itu MPHM telah diberi kuasa untuk mengawal selia serta meningkatkan professionalisme para pengamal Homeopathy.

Usaha kerajaan Malaysia melalui KKM dalam mempertingkatkan perubatan komplementari ini perlulah diberikan pujian. Ini terbukti dengan tertubuhnya Hospital Intergrasi kerajaan di tiga buah hospital yakni Hospital Kepala Batas, Pulau Pinang,  Hospital Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. KKM telah mewujudkan Unit Perubatan Tradisional dan Komplementari beroperasi di setiap hospital-hospital tersebut. Walaupun perkhidmatan di unit-unit tersebut masih terhad kepada beberapa jenis perkhidmatan namun ia telah menampakkan sambutan yang menggalakkan dari masyarakat. Perkhidmatan tersebut adalah ‘Urutan Melayu Bagi Rawatan Kesakitan Kronik Dan Angin Ahmar, Akupuntur Bagi Rawatan Kesakitan Kronik Dan Angin Ahmar, Perubatan Herba Sebagai Rawatan Sampingan Untuk Pesakit Barah dan Amalan Melayu Dalam Penjagaan Ibu Selepas Bersalin (hanya di Hospital Putrajaya sahaja).

Setelah projek ini menampakkan kejayaannya kerajaan bercadang akan memperluaskan lagi ke hospital-hospital di seluruh negara dan dianggarkan dalam rancangan Malaysia Ke 10 semua hospital di seluruh negara mempunyai unit PTK nya yang tersendiri termasuk perubatan Homeopathy.

Lembaga Akreditasi Negara (LAN) yang kini dikenali sebagai Malaysian Qualifying Agency (MQA) dengan kerjasama KKM dan MPHM telah berjaya menyediakan draf kurikulum Homeopathy serta telah diterima pakai oleh KKM dan Kementerian Pengajian Tinggi.  Sekarang ini sebuah universiti yakni Cyberjaya University College of Medical Science (CUCMS) telah pun memulakan kursus di peringkat ijazah Bachelor of Homeopathic Medicine Science (Hons.) [BHMS {Hons.}] pada Ogos 2010.  Ini adalah lakaran sejarah yang pertama di mana dalam tempuh lima tahun dari sekarang CUCMS akan mengeluarkan graduan Homeopathy yang pertama di Malaysia dan mungkin akan diserapkan ke hospital-hospital kerajaan.  Dikhabarkan ada beberapa buah universiti lagi yang akan mewujudkan fakulti perubatan Homeopathy dan ini adalah khabar baik kepada ibu bapa yang berminat untuk menyerapkan ilmu perubatan ini kepada anak-anak mereka.

http://nursyifa.info/homeopathiceducationmalaysia.pdf

Advertisements
Posted in Perubatan Homeopathy | Tinggalkan komen

Perkembangan Ilmu Perubatan (4)

oleh Prof Dr Burhanuddin Al Helmy M.D.H, PhD.

Hahnemann meninggal dunia pada 2 Julai, 1843 sewaktu berumur 88 tahun. Mayatnya dikebumikan di jirat MOUNTMATRE. Kemudian oleh pencinta-pencintanya dipindahkan mayatnya ke jirat PERE-IA-CHAISE pada tahun1899  kerana memberi penghormatan akhir dan kenangan berpanjangan.

Walaupun Hahnemann telah meninggal dunia seperti mahaguru-mahaguru yang lain, tetapi ajaran Homeopathy terus hidup dan berkembang ke seluruh negeri yang maju dan bertamadun.  Hari ini Homeopathy berkembang terus di Eropah dan Amerika serta beberapa buah negeri di Asia, Afrika dan Australia. Di negeri-negeri Russia juga turut berkembang.

Undang-undang Similia bukanlah perkara baharu, tetapi dari semenjak zaman purba lagi undang-undang ini telah diterima oleh ahli-ahli perubatan India, Greek dan Arab, cuma tidak dapat kaedah memakainya sehingga Hahnemann dapat memakaikan kaedah Similia itu sebagai kaedah yang tetap.

Dukun-dukun Melayu juga telah kenal dan menerima undang-undang Similia itu dengan memakai perkataan seraksi atau sakun serta dengan kepercayaan maya dan semangat benda.

Ahli-ahli falsafah India tua telah mempercayai asal punca segala benda yang dinamakan PARAMANU seperti ahli sarjana zaman sekarang mempercayai M0likul dan Atom.  Pembahagian asal benda kepada mereka terbahagi kepada lima asal:-

  1. Cair – OP
  2. Keras – KSHITI
  3. Angin – MARUT
  4. Athir – BYOM
  5. Tenaga Kuasa – TEJA

Dalam kitab PARACHELEUS telah pun menerangkan undang-undang Seraksi itu. Kitabnya dikeluarkan di Geneva pada tahun 1658, telah menyebut rumus SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR itu.

Undang-undang Similia atau seraksi yang didapati oleh Hanemann itu sampai kepada umbi-umbi khasiat benda yang sekarang dikenal sebagai tenaga atom kerana teorinya dari amalan perubatan Homeopathy ini ialah menggunakan dos yang sangat-sangat halus yang disebut infinitismal dose maka dos ini mempunyai tenaga-tenaga yang seni dan khasiat ubat itu yang bertenaga atom atau gerak elektrik (elektron).

Dunia perubatan lama Allopathy yang selama ini membanggakan penyiasatan penyakit dan ubatnya di bawah kuasa pembesar teropong yang dapat melihat dan membesarkan rupa-rupa kuman, tetapi dengan datangnya perubatan Homeopathy  sudah ketinggalan jauh dibawa oleh perubatan Homeopathy teropong yang bermilion-milion kali kuat bagi melihat kuasa-kuasa elektron.

Prof. Von Behring dalam penyiasatanmya telah membuktikan di hadapan Sidang Persekutuan Physiology Berlin, German, berkenaan kuman Tetanus adalah lebih besar daya penyembuhnya dengan diberikan bisa-bisa tetanus itu, manakala dihaluskan kepada tenaga Infinitismal.

Lebih tegas lagi pendapat ahli sarjana yang masyhur seperti Virchow, Moleschott dapat menunjukkan dahawa ubat yang diperhaluskan tenaganya hingga sampai kepada kehalusan atom dan elektron lebih besar khasiatnya daripada masih dalam keadaan benda yang biasa. Perubatan Biochemic Dr Schuessler telah menjadi kenyataan yang berulang tiap-tiap hari boleh menyembuhkan bermacam-macam penyakit dengan memberikan tenaga atom ubat Biochemic itu kepada ulas-ulas sel urat saraf manusia itu. Jalan penyembuhan Biochemic Dr. Schuessler ini adalah sejalan dengan infinitismal dos perubatan Homeopathy, cuma bezanya Biochemic ditujukan kepada kekurangan zat-zat biochemic kepada ulas-ulas sel yang lapar.

Daya tenaga ubat-ubat potency Homeopathy itu dalam dunia perubatan baharu ini semakin nyata kebenarannya bagaimana yang telah disaksikan dalam Gedung Penyiasatan Boyd pada tahun 1957, bagaimana kebenaran dan kenyataan ubat-ubat potency itu sungguh benar kecergasannya memberi daya penyembuh.

Homeopathy telah lebih 50 tahun masuk ke Malaya.  Saya balik dari India pada tahun 1929 telah membawa pengertian Homeopathy yang telah melepaskan saya daripada penyakit lelah.  Tahun 1937 baharulah saya dapat bersama dengan Prof. Dr. Rajah membuka gedung Homeopathy di Singapura dan Johor Bahru sehingga tahun 1942. Usaha-usaha saya terhenti kerana sibuk dengan soal pergerakan agama dan tanahair.

Pada 29 Ogos 1952 saya mulakan kembali menggunakan ubat Homeopathy dengan memberikan banyak pertolongan kepada keluarga dan sahabat handai. Pada tahun 1954 suatu Angkatan Pemuda Homeopathy mula tersusun mempelajari ilmu ini setelah saya ditugaskan oleh pihak Perguruan Homeopathy International.  Akhir sekali terdirilah Dewan Kesihatan Melayu di Singapura dan Dewan Tata Hidup (1957) di Kuala Lumpur. Semangat perkembangan Homeopathy dapat perangsang manakala Dr Corea datang dengan rasminya melawat Malaya dengan tugas Congress Perubatan Homeopathy Sedunia pada masa Malaya merdeka itu.

Jaguh Homeopathy International yang terkenal Dr. Edward Mac. Heyzer dalam angkatan tentera British yang datang ke Malaya dalam masa Perang Jepun, ia sebagai seorang doktor dan surgen tentera telah mengambil bahagian aktif memperluaskan dan memperkenalkan Homeopathy di hospital dan dalam peringkat terpelajar di negeri ini.

Beberapa orang India yang telah mendapat pelajaran menggunakan ubat Homeopathy secara layman physician ada yang memberi pertolongan kepada masyarakatnya di Malaya dan ada yang membuka kedai-kedai ubat Homeopathy di bandar-bandar besar di negeri ini.

Masyarakat kita Melayu telah mula menerima jasa pertolongan perubatan Homeopathy ini kerana murah, senang dan sedap dimakan, lebih-lebih lagi perempuan dan kanak-kanak sangat tertarik dengan perubatan Homeopathy ini sesuai dengan adat kesenangan orang-orang Melayu.

Posted in Perubatan Homeopathy | Tinggalkan komen

Perkembangan Ilmu Perubatan (3)

oleh Prof Dr. Burhanudin Al Helmy M.D.H., Ph.D

Kaedah perubatan Homeopathy ini mudah difahami dan diamalkan iaitu tiap-tiap ubat bila dimakan mengikut sukatan dos kebendaannya oleh seorang yang sihat, ubat yang dimakan itu pasti akan menimbulkan semboyan-semboyan, alamat-alamat dan tanda-tanda pekerjaannya dan khasiat ubat itu yang tertentu pada ubat itu yang tidak bertukar, bahkan tetap dan tentu.

Tiap-tiap ubat Homeopathy ialah ubat-ubat yang telah dicuba dan disahkan semboyan-semboyannya dan disebut“Proved” ia itu telah dibukti oleh percubaan pada laki-laki dan perempuan. Ubat-ubat yang telah dicuba dan disahkan itulah ubat-ubat yang dimasukkan ke dalam kitab khasiat ubat-ubat yang dinamakan MATERIA MEDICA, dan semboyan-semboyan yang disebutkan dalam Materia Medica itu panduan yang tetap dan betul untuk dipakai bagi mengubat dan menyembuhkan penyakit-penyakit.

Bagi mengubat penyakit-penyakit ini hendaklah  lebih dahulu mengetahui dan mengambil semboyan-semboyan dan tanda-tanda penyakit dengan cermatnya daripada orang-orang yang sakit yang hendak diubat itu. Setelah terang semboyan-semboyannya didapati, dicarikanlah pula ubat-ubat yang ada mengeluarkan semboyan-semboyan dan tanda-tanda penyakit yang serupa atau seakan-akan semboyan si sakit yang dirawat dengan semboyan sedia kala yang ada pada tabiat dan khasiat ubat itu, kemudian didapati pesakit itu pun pulih dan sihat kembali.

Kejayaan dalam mengamalkan Homeopathy ini bergantung kepada memilih ubatnya yang seraksi dengan “Undang-undang Seraksinya” dan bergantung kepada ubat Homeopathy yang betul-betul baik, diperbuat mengikut undang-undang dan peraturan perubatan Homeopathy jua, tidak ubat-ubat yang ditiru dan palsu.

Christian Frederick Samuel Hahnemann, mahaguru undang-undang Seraksi ‘SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR’ lahir di sebuah pekan bernama Messen dalam daerah Saxony di German pada 10 April 1755 Masehi. Ia mendapat degree MD pada tahun 1779. Tahun 1782 ia berkahwin dengan Henrietta Huchler bekerja di Hospital Dresden sebagai seorang Senior Sergeon, kemudian berhenti dari jawatan itu membuka praktisnya sendiri dalam sebuah kampung berdekatan dengan bandar Leipzic.

Dalam hari-hari ia mengamalkan ilmu perubatannya , mengubat orang-orang sakit, semakin bertambah hari semakin ketara bahawa tiada ketentuan khasiat ubat yang diberikannya itu yang dapat memberikan kesembuhan sebagaimana yang dikehendakinya.  Sekian hari semakin menimbulkan keraguannya. Dalam keadaan nya yang demikian bila anak-anaknya terkena sesuatu penyakit tidaklah ia mahu memberikan ubat kepada anak-anaknya yang dikasihinya, rela ia membiarkan anak-anaknya sakit dengan tidak berubat.

Sewaktu ia menterjemahkan ke bahasa German kitab khasiat ubat-ubat (Materia Medica) karangan Cullen (tahun 1790) sampailah ia kepada suatu ubat yang bernama Cincona dalam kitab Cullen itu yang menerangkan bahawa ubat Cincona ini boleh menyembuhkan sakit demam, kerana dalam huraiannya khasiat cincona itu boleh membuatkan demam kepada orang yang sihat yang memakannya. Soal yang besar timbul dalam fikirannya bagaimana Cincona boleh membuatkan demam dan Cincona pula boleh menyembuhkan yang seperti demam itu..

Kemusykilan inilah yang menjadi punca Hahnemann mencari rahsia tabii undang-undang seraksi Similia itu. Dengan kemusykilan ini beliau mencuba sendiri ubat Cincona itu yang boleh mendatangkan demam tetap serupa bagaimana semboyannya dalam kitab Cullen itu. Kemudian beliau mencuba sendiri beberapa ubat-ubat yang besar yang lain-lain seperti mencuba Cincona  itu, dapatlah ia mengumpulkan semboyan-semboyan dan keterangan yang diperlukan.

Akhirnya terbukalah dengan jelas kepadanya undang-undang tabii iaitu undang-undang penyembuhan SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR itu. Setelah keyakinan yang penuh didapatinya atas undang-undang seraksi itu teruslah ia mencurahkan usahanya menbuat percubaan kepada beberapa jenis ubat yang lain lagi. Pada tahun 1796 dapatlah ia mengeluarkan makalah-makalah segala perkara yang penting menjadi siaran dan perisytiharannya dalam majalah perubatan yang masyhur HUFFLAN’S Journal.

Manakala makalahnya tersiar berkenaan dengan undang-undang seraksi yang telah didapatinya itu heboh dan gegarlah kedudukan alam perubatan seluruhnya terutama alam perubatan yang telah diiktiraf di seluruh negeri di Eropah ketika itu.

Ada golongan yang menyambut dengan sukacitanya dan ada golongan yang menyambut dengan cemburu dan menentang sehingga memandang ia sebagai musuh.  Dengan kehebohan dan gegaran yang timbul itu golongan yang menyokong kepada usaha Hahnemann dan golongan yang menentang semakin membesarkan tentangan dan permusuhannya. Pada tahun 1805 dapatlah Hahnemann mengeluarkan sebuah kitab dalam bahasa Latin bernama PRAGMANTADE VIRUVUS.

Inilah kitab khasiat ubat yang telah dicuba dengan sahnya (Provings) oleh Hahnemann dipersembahkan bagi seluruh alam perubatan di zaman itu. Lima tahun kemudian (1810) keluar lagi sebuah kitab yang tinggi sekali mutunya yang tiada tolok bandingnya di zaman itu hingga ke hari ini ialah kitab ORGANON. Setelah kitab Al Qanun Ibnu Sina yang menjadi kitab suci doktor-doktor mempelajari ilmu perubatan di seluruh Universiti Perubatan di Eropah pada kurun pertengahan.  Kitab ORGANON Hahnemann itulah pula menggantikan tempat Al Qanun Ibnu Sina.

ORGANON itulah kitab utama sekali mengandungi falsafah dan perubatan Homeopathy yang sangat berjaya mengajarkan ilmu Seraksi bagi menyembuhkan penyakit menusia yang telah mendapat sambutan daripada rakannya. Maka dengan kitab ORGANON itulah naik kemegahannya kerana mendapat kaedah undang-undang seraksi, sebagai jurureka yang mendapat undang-undang seraksi perubatan Homeopathy itu.

Kemasyhurannya telah memberikan peluang kepadanya mengajar ilmu baharu itu di University Leipzic selama sembilan tahun, iaitu dari tahun 1812 hingga tahun 1821.   Kerana kemegahan dan kejayaan jasanya yang besar itu adalah menambah kemarahan golongan-golongan yang menentang dan memusuhinya. Akhir sekali dengan fitnah dan desakan berbagai-bagai helah musuhnya terpaksalah dia dihalau keluar dari Leipzic.

Ia berehat di sebuah pekan bernama Kothan dan di sanalah ia mengamalkan ilmu Homeopathy itu selama 14 tahun. Kerja dan jasanya selama di Kothan itu telah mendapat perhatian dan penghargaan daripada Duli Yang Mulia Raja negeri itu dan ia mendapat kurniaan diraja.  Bertambah megah dan kemasyhurannya manakala keluar kitabnya yang menghuraikan penyakit idapan yang bernama CHRONISCHEN KRANKHOITES pada tahun 1828.

Hahnemann telah mendapat bukti dan membuktikan bahawa ubat-ubat (drug) itu apabila melalui proses trituration nescaya ia bertukar kuasa dan tenaga serta khasiatnya kuat pada menyembuhkan penyakit dengan cepatnya. Pada masa yang akhir ini ahli-ahli kimia telah membuktikan pula bahawa tiap-tiap sesuatu kandungan kimia dalam sesuatu benda yang asal itu bila dicampurkan dalam sesuatu benda yang lain yang lebih banyak kandungannya daripada kandungan kimia itu nescaya apakala kandungan kimia yang sedikit itu berpadu di dalam campuran lebih banyak itu, bertukarlah kuasa kimia-kimia yang sedikit itu kepada kuasa elektrik dengan cergasnya menunjukkan corak molikulnya bergerak lebih kencang.

Kenyataan ini ielah disebutkan dengan jelasnya di dalam kitab Qrganon yang di namakan Theory of Dynamization dahulu.  Hahnemann memerhati dan menyaksikan khasiat sesuatu ubat itu bila diberikan kepada orang sakit bila ubat-ubat itu melawan penyakit (aggravate) tandanya ubat itu seraksi, tetapi itu terlalu tebal dan keras menambahkan sakit di atas sakit yang sedia ada pada orang sakit itu. Tetapi oleh kerana ubatnya telah serupa dan seraksi dengan penyakit itu, setelah habis melawan ubat penyakit itu pun sembuh dengan baiknya. Sakit-sakit yang melawan ubat inilah yang menimbulkan fikirannya pada mendapatkan undang-undang menajam dan menghaluskan ketajaman ubat itu yang dinamakan Low of Dynamization.  Ia ditimpa kemalangan kematian isterinya pada tahun 1830, setelah kematian isterinya ia ditimpa susah dan berbagai kesulitan hidup.

Posted in Perubatan Homeopathy | Tinggalkan komen

Perkembangan Ilmu Perubatan (2)

oleh Prof Dr Burhanuddin Al Helmy, M.D.H., Ph.D

Kemahiran Samuel Hahnemann (1755 – 1843) membawakan satu perubahan besar dalam dunia perubatan dengan pendapatnya yang terkenal dengan cara perubatan Homeopathy.  Sistem ini bertentangan dengan cara perubatan yang berkembang dari arah yang kedua dimana sebab-sebab penyakit itu daripada hama-hama dan serum, seolah-olah lembaga  manusia itu seperti jentera sahaja. Membela dan merawat penyakit itu seperti membela jentera yang rosak. Manakala cara perubatan Homeopathy ini ialah kembali ke arah yang pertama iaitu dasar nyawa dalam hidup manusia. Kuasa akal dan roh (mind) adalah punca di dalam yang menjadi sebab-sebab penyakit yang menjadi idapan dan penderitaan penyakit manusia.

Perbezaan kedua arah cara perubatan itu semakin dibahas dan dipelajari dan masing-masing mengambil perkembangannya dalam dunia ilmu  perubatan.  Perbezaan-perbezaan di antara kaedah Contraria dengan Similia semakin kencang hingga menimbulkan pergeseran dan pertentangan hingga timbul takrif perbezaan sekolah perubatan baharu Homeopathy dan sekolah perubatan lama Allopathy. Homeopathy menumpukan kepada falsafahnya dan usahanya kepada penyembuhan diri orang sakit itu dan perubatan Allopathy pula menumpukan kepada usaha menyembuhkan penyakit hingga timbul kata tiada penyakit hanyalah orang sakit.

Perpisahan di antara persekolahan ini semakin meluas dan masing-masing dengan kesempatan dan perkembangannya. Dalam pada itu datanglah Prof. Currie dan isterinya (1903) mendapat teori atom iaitu letupan dan gerakan atom itu didapati rahsianya daripada bahan Radium yang sentiasa memancarkan cahaya. Pancarannya ini mengeluarkan panas, sinar dan wap.  Terbukti bahawa sehalus-halus benda yang bernama atom itu ada mempunyai tenaga.  Misalnya jika dikenakan panas yang perlahan-lahan kepada satu grain daripada Radium maka panas yang perlahan-lahan, halus-halus itu mengeluarkan bahang yang berwap dan bertenaga bila dicampurkan dengan udara yang bermilion=milion kali lebih banyak daripada bahang wapnya itu namun bahang wapnya tidaklah hilang bahkan masih terpelihara wujud sinar dan panas Radium itu serta tenaga-tenaganya.

Tenaga sinaran Radium ini setelah didapati bukti-buktinya maka dicuba bagi penggunaan perubatan dan telah didapati boleh menyembuhkan bermacam-macam penyakit seperti sakit-sakit, luka kulit, rheumatism dan sebagainya maka dengan bukti-bukti demikian bahawa tenaga atom dan sinaran cahaya Radium itu boleh digunakan oleh Ahli Sarjana untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.  Ini adalah membukakan suatu lapangan perhatian ilmu perubatan lebih lagi daripada pendapat teropong yang telah mendapati kuman-kuman dan serum, kerana ternyata tenaga atom boleh memberikan tenaga penyembuhan maka adalah menunjukkan pula bahawa penyakit idapan  itu bukanlah disebabkan oleh kuman atau serum tetapi berpunca daripada tidak betulnya perjalanan hayat dan kuasa hayat sedang jika dibunuh dan dimusnahkan kuman-kuman dengan kekuatan ubat-ubat tetapi selagi kuasa hayat itu tidak betul akan timbul pula kuman-kuman baru yang ditimbulkan oleh kuasa hayat itu sendiri yang mengeluarkan kuman-kuman itu. Sebab penyakit telah terbatal dengan sendiri kerana kuman adalah natijah yang kedua daripada perubahan kuasa hayat.  Sebab yang pertama ialah perubahan kuasa hayat.  Tegasnya perubahan kuasa hayat itu lah yang menimbulkan natijah atau penjelmaan kuman-kuman, serum-serum atau lainnya.

Kenyataan ini semakin memperjelaskan akan kebenaran undang-undang perubatan tabii yang bernama Homeopathy yang didapati oleh Dr Samuel Hahnemann itu kerana datok dan bapa Prof. Currie kedua-duanya adalah doktor turun menurun mengamalkan Homeopathy.

Ubat-ubat atau penawar Homeopathy pada umumnya adalah ubat-ubat yang dibuat dengan cara Dynamisation atau Potentization. Mahakala ubat-ubat itu telah siap dipotentise, katalah pada kuasa 12x atau 30x maka ubat itu sudahlah masuk pada kira Infinitismal atau bertenaga atom. Apalagi jika ubat-ubat itu telah meningkat pada potensi 100, 1000, 10,000 million dan beratus million. Ubat-ubat Homeopathy itu sudah bertenaga penyembuhannya itu melalui tenaga atom. Demikianlah perkembangan perubatan Homeopathy mengambil tempat persekolahan baru dalam dunia perubatan, lapangan sains dan seni perubatan.

Berbalik kita kepada Homeoapathy yaitu satu cara perubatan mengikut undang-undang tabii. Dr Samuel Hahnemann adalah seorang doktor Allopathy yang telah beramal cara persekolahan lama Allopathy itu. Mula-mula Hahnemann mengistiharkan pendapatnya kepada rakan-rakan ahli perubatan dan menerusi Majalah HUFELAND.

Manakala pendapat Hahnemann tersiar kepada tabib-tabib dan doktor-doktor perubatan, ketaralah mula dari hari itu suatu undang-undang tabii yang terpakai bagi menyembuhkan penyakit manusia yang selama ini belum pernah terdapat suatu kaedah perubatan mengikut undang-undang alam yang dapat dipakai bagi menyembuhkan penyakit. Cara perubatan yang dinamakan Homeopathy ini telah menggegarkan seluruh dunia perubatan yang akhirnya membawakan perubahan yang besar dalam dunia perubatan dan perubahannya itu memisahkan pula perubatan cara lama dengan cara baru. Perubatan lama yang tidak memakai kaedah atau undang-undang dengan perubatan baharu Homeopathy yang memakai kaedah dan undang-undang seraksi itu.

Undang-undang Perubatan Tabii tidaklah dapat diketepi begitu sahaja, tidak dapat dikepung, ditahan dan dihalang-halang oleh kekuatan kerajaan dan kekuatan apa juga kerana ia adalah kebenaran yang dicari-cari oleh manusia yang berakal dan berilmu pengetahuan.  Setelah dapat undang-undang seraksi ini tentulah roboh cara perubatan lama itu dan perubatan baharu pula mengambil jalan perkembangan baharu, maka sekarang perubatan baharu Homeopathy telah mendapat sambutan dari bermilion-milion manusia terpelajar di seluruh dunia yang berpelajaran dan berpengetahuan.

Persekolahan perubatan lama terpaksa mengubah cara dan sikap bagi mempertahankan keagongannya berjalan dengan tidak perpandukan undang-undang alam hingga terpaksa ia membuat pertukaran dan perubahan dengan tidak ada panduan undang-undang tabii bagi menuju kesembuhannya yang tabii.

Tetepi Homeopathy tidak sedikit pun berganjak bahkan tetap dengan undang-undang tabiinya terus berjalan dan berkembang.  Sekali undang-undang seraksi telah didapati dan diakui oleh sarjana perubatan akan kebenarannya dan kenyataannya, maka ianya tetap selama-lamanya menjadi suatu kebenaran dan kenyataan.

Posted in Perubatan Homeopathy | Tinggalkan komen

Perkembangan Ilmu Perubatan (1)

oleh Prof. Dr. Burhanuddin Al Helmi, M.D.H., Ph.D.

Perkembangan ilmu perubatan adalah bermula dari semenjak berkembang tamadun sesuatu bangsa itu.  Tamadun yang tertua ialah bangsa India, Cina, Mesir Tua, Babyloon, Syria, dan Arab Islam hingga kepada tamadun dunia barat dari kurun ke empat belas hingga ke hari ini.

Perkembangan perubatan Melayu adalah mengikut tamadun bangsa Melayu ia itu semenjak tamadun Empayar Seriwijaya Majapahit dan Melaka. Sebagaimana tamadun sesuatu bangsa itu ambil berambil dan pengaruh mempengaruhi, maka tamadun Melayu itu sendiri dipengaruhi apabila didatangi oleh tamadun Hindu, Buddha dan Islam dan akhirnya tamadun barat ke negeri ini.

Yang banyak sekali mempengaruhi dan pengambilan ilmu perubatan Melayu ialah daripada perubatan Hindu dan Buddha ia itu pengaruh agama Hindu dan Buddha yang dipeluk oleh bangsa Melayu.  Bila bangsa Melayu memeluk ugama Islam maka pengaruh perubatan Islam itu menambah lagi ilmu perubatan Melayu yang telah sedia ada.

Kedatangan penjajah barat ke nusantara kita ini membawa perubahan yang terpaksa pula memakai perubatan barat, maka terbenamlah perubatan-perubatan yang lalu itu oleh pengaruh perubatan barat.  Demikian juga halnya bangsa Asia yang lain seperti Cina dan India.  Mesir pun terpengaruh dengan mengagungkan perubatan barat hingga ada yang merendahkan perubatan sendiri.

Dunia perubatan barat membanggakan bahawa bapa perubatan dunia ialah Hippocrates (S.M. 60 – 370) ia itu dukun bangsa Greek purbakala. Tetapi sebelum itu agama Hindu telah lama terdahulu di mana di antara rangkaian kitab ATHARVA VEDA itu adalah suatu kitab perubatan berkenaan dengan yang dinamakan AYURVEDA.  Tegasnya Greek masih dalam gelap lagi, India telah terkarang kitab perubatan AYURVEDA. Kitab  Veda itulah setua-tua kitab dalam dunia ini yang masih dapat dibaca sekarang.

Sete4lah AYURVEDA, datang pula zaman Samhita seperti AGNIVESA dan perakaman CHARAKA. Ini adalah edaran kedua zaman perkembangan perubatan. Peredaran perubatan ketiga dari kurun ketujuh masihi. VIKSHU ATREYA ialah mahaguru kepada JIKAKA  dan menjadi dukun kepada Buddha sendiri dn kepada maharaja BIMBISARA iaitu kurun keenam sebelum Masihi.  Universiti TAKSHASILA ialah sebuah Universiti Perubatan yang besar sekali dalam dunia seluruhanmya pada zaman itu.  VIKSHU ATREYA ialah mahagurunya, pengarang kitab SUSRUTA ialah Mahaguru NAGARJUN, lmu SALYATANTRA ialah menerangkan tentang surgery.

Dari kurun ketujuh hingga kurun ke 16 Masehi, edaran perubatan ketiga itu mulai dari MADHARA KARA hingga BHARAMISRA  yang mengarang kitab BHABAPRAKASHA.  Dalam majalah LANCET keluaran 12 Sept 1846 satu makalah yang ditulis oleh WISE berkenaan perubatan ini menerangkan India bukan sahaja maju dalam lapangan perubatan bahkan dalam lapangan ilmu yang lain seperti Hisab, Falak, Geometry telah lebih lama dan terdahulu daripada PTOLOMY, PHYTAGORAS, ARCHIMEDES, ARISTOTLE.  Begitu juga dalam ilmu perubatan, India juga telah lebih dahulu.  HESSLER dalam menterjemahkan kitab SUSRUTA SAMHITA mengatakan perubatan India telah maju 1000 tahun sebelum Masihi.  Menurut dakwaan India, ilmu perubatan India menjalar ke negeri Arab lalu ke Mesir dan ke Yaman dan Greek.

Yayasan MANU kedapatan telah wujud kira-kira 1,400 tahun sebelum Masihi manakala Yayasan ini mengajarkan hal jenis-jenis perniagaan termasuklah perniagaan benda-benda perubatan.

Kejatuhan perubatan India itu ialah manakala negerinya diserang dan ditakluk oleh musuh sebagaimana tersebut dalam sejarah India. Maka turut pula merosot ilmu perubatannya.

Falsafah pelajaran ABQRAT (Hippocrates) ialah mengatakan semua penyakit ialah natijah daripada tidak betulnya perjalanan atau campuran air, lendir-lendir dalam tubuh, yang disebutkan dengan HIPPOCRATIC  DOCTRINE OF HUMORAL PHATOLOGY.  Perkembangan ilmu perubatan oleh  Aristotle (384 – 320 sebelum Masihi) besar sekali kerana ia seorang dukun bangsa Greek yang masyhur dan ia mendapat sejarah ilmu tabii (Natural History). Aristotle murid kepada Plato ialah guru kepada Iskandar Zulkarnain.

Bertambah rancak perkembangan ilmu perubatan ini apabila datang GALEN (200 – 130 S.M) mengemukakan pendapatnya dalam ilmu perubatan Greek itu di Eropah dengan naiknya  kemenangan  Iskandar Zulkarnain menakluk Eropah, Mesir dan India lalu bersambung kepada kebangkitan ilmu perubatan Islam.

Sebenarnya perubatan sudah hampir lenyap di Eropah kemudian bersambutan pula dengan perubatan Arab seperti Harith Ibn Khaldah dan tertubuhlah balik kemajuan perubatan itu dengan bangkitnya kerajaan Islam mengembangkan ilmu perubatan dan ilmu-ilmu yang lain yang sangat maju hingga membawa perubahan dan tamadun dunia baharu dalam semua lapangan hidup.

Bapa perubatan yang kedua ialah Ibnu Sina.  Ia mengarang kitab Al Qanun, kitab Al Shifa’ dan berpuluh-puluh kitab lagi.  Hampir 500 tahun kitab Al Qanun dan Ai Syifa’ menjadi kitab pelajaran ilmu perubatan yang ulung sekali di seluruh Universiti Eropah, dipelajari oleh pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa perubatan.  Setelah 400 tahun dipelajari di dalam bahasa Arab asal naskhah-naskhah kitab itu, kemudian baharulah di salin ke dalam bahasa Latin.  Banyak ulama dan tabib Islam yang mengembangkan kembali dengan luas dan dengan majunya perubatan.  Kemajuan Hisab, Sains dan Kimia dan perubatan Islam itulah yang menjadi asas tamadun hari ini.

Lebih dari 700 tahun perubatan Islam masih lagi terpakai di hospital-hospital di seluruh dunia hari ini, seolah-olahnya pendapat-pendapat itu pendapat mereka (Barat), pada hal ianya pengambilan daripada beberapa hukamak Islam.  Sayangnya pendapat-pendapat hukamak dan tabib Islam itu tidak disebut oleh orang-orang Barat.

Kemasyhuran Al Razi (854 -925) dalam ilmu perubatan, kitabnya telah diterjemahkan ke bahasa Latin, dan dipelajari di Universiti=universiti Eropah pada abad pertengahan hingga sekarang ini seperti kitab Spiritual Physic. Tuan M. Mayerhopf memuji Al Razi.  Katanya tidak syak lagi Al Razi ialah seorang ulama di antara yang terbesar sekali dalam dunia Islam dan seorang besar perubatan sepanjang zaman.

Manakala kemajuan dan keagongan Islam itu semakin layu dan ilmu tamadun islam itu sudah banyak dislain kebahasa Barat lantas  tamadun dan perubatan barat pula mengambil jalan perkembangannya yang baharu.  Pada tahun 1590 mula didapati teropong pembesar benda yang digelar bapa ilmu kuman (Bacteriology & Protozology) ialah A.D. Malpighi (1694 – 1628). Lee Van Hoek mengasaskan ilmu teori ulas-ulas sel (Cell Theory).  Bichat (1801 – 1771)  mengasaskan ilmu Histology.  Morgani mengasaskan ilmu Pathology.  Virchow (1821) bapa Cellular Pathology.  Louis Pastur bapa pencegah penyakit (Preventive Medicine).

Pendapat Jennar menggunakan air cacar pada mencegah penyakit cacar bersama dengan pendapat Pastur membuka lapangan ilmu pencegahan penyakit.  Lister digelarkan bapa Aseptic Surgery.  Robert Koch (1843) digelar bapa moden ilmu kuman.  Elias Metchsikoff (1866 – 1925) mendapat Pagocytosis digelar bapa teori pembantut ( Theory of Immunity).

August Von Wassermann (1876 – 1925) yang banyak memberikan pendapatnya  dalam Serology seperti berkenaan dengan Agglutininins, Opsonin dan benih penyakit demam kuning di Afrika.

Inilah cara perubahan dan perkembangan cara perubatan barat yang semakin meluas pada mengenal perkembangan penyakit-penyakit itu dari segi benda yang didapati dengan menggunakan teropong, yang memisahkan penyakit kuasa hayat dengan tenaga hama-hama dan serum hingga menjadikan arah ilmu perubatan itu berkembang menuju dua arah yang berlainan.  Tenaga kuasa hayat semakin ditinggalkan dan perhatian dan kajian kepada tenaga hama-hama dan serum semakin besar dan meluas.  Tambahan pula perkembangan dan perlumbaan Captalism dalam perusahaan industri baharu dan penaklukan pasaran dunia maka masuklah perdagangan ubat-ubat.

Posted in Perubatan Homeopathy | Tinggalkan komen

Salam Sejahtera

Ilmutibb’s Blog akan memaparkan beberapa jenis ilmu perubatan seperti ilmu perubatan Melayu,  Arab dan ilmu perubatan German yakni Homeopathy.  Diharap dengan adanya blog ini dapat menambah lagi khazanah ilmu perubatan masa kini.  Ia juga akan memberi beberapa pilihan kepada kita untuk mengamalkan mana-mana kaedah perubatan yang bersesuaian, mujarab dan selamat untuk diamali.

Semua artikel dalam blog ini tidak dibenarkan dicetak atau diciplak untuk  tujuan komersial. Namun dibenarkan untuk tujuan kajian ilmiah dengan syarat meminta izin dari saya. Sebarang artikel dari blog ini yang ingin disiarkan ke dalam blog lain mesti menyertakan sekali link ke blog ini.

Dr(H) Zawawi bin Wahab MDH (Sussex)

Posted in Uncategorized | 1 Komen